Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Kërkesë informacioni

Këshilla dhe oferta speciale për pushimet e tua në Shqipëri.

Ende nuk ke gjetur një akomodim për pushimet e tua në Shqipëri dhe ke nevojë për informacione shtesë përpara se të rezervosh? Na dërgo një e-mail dhe operatorët tanë do të të japin ndihmë dhe sugjerime mbi strukturat pritëse më të përshtatshme për udhëtimin tënd dhe do të dërgojnë një preventiv të specializuar pa asnjë impenim.

*Të gjitha fushat e shënuara me * duhet të plotësohen
Vendos te dhenat e tua
Check-in - Check-out
2 te rritur ,0 femije
Cfardo lloj
Duke plotësuar formularin ju deklaroni se keni lexuar dhe kuptuar informacionin për përpunimin e të dhënave personale