Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

T ALL GJITHA N TO DETIN

Ejani në Shqipëri, zhytuni në detin e bukur, zgjidhni një nga propozimet tona për pushimet tuaja verore! Ne ju ofrojmë zgjedhjen tonë më të mirë të hoteleve për t'ju garantuar një nivel shërbimi të përshtatshëm për çdo lloj nevoje, këngë me temë, çift ose familje:

Hotelet që kemi zgjedhur janë të gjitha të pajisura me:

  • Orendi moderne dhe dhoma komode
  • Wi-Fi falas
  • Afërsia me detin
  • Pritja e hapur 24/24
  • dhe shumë shërbime të tjera