Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Shëngjin! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Shëngjin: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Shëngjin. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Qyteze e cila n ndodhet në pjesën veriperëndimore të Shqipërisë, në rrethin e Lezhes, ajo ndodhet ne brigjet e Adriatikut dhe nuk është larg oazit të mbrojtur natyral të Kuna-Vainit të krijuar në zonën e lagunës pranë deltës së lumit Drin. Shëngjin është i famshëm për mikpritjen e banorëve të saj, për kuzhinën e shijshme të bazuar në gjerat e fresketa të peshkatarëve vendas, për aspektet natyrore të zonës , ofron një panoramë të vërtetë unike dhe te jep mundësinë për të ushtruar shumë aktivitete rekreative si peshkimi, gjuetia, hiking dhe shumë më tepër.