Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Tirana Himare Sarande Ksamil Berat Fier Pogradec Durazzo Permet Elbasan Scutari Velipojë Lezhe Qerret Golem Gjirokaster Valona Croia Diber Dhermi Borsh Shengjin Orikum Radhime Qeparo Porto Palermo Shkembi Kavajes MONTENEGRO ALBANIA CORFU'

Residenca në Shqipëri

Self-catering resorts in Albania: book the very best apartment hotels on our website for your 2018 holiday. Choose a self-catering apartment with all the comforts of a hotel, to enjoy the independence and privacy of a holiday home, with the luxury, services and facilities of a hotel, not to mention our special offers and competitive prices. Please feel free to browse our selection of self-catering apartments in holiday resorts and residence, to find the perfect solution for you. Take the opportunity of having a fun and memorable self-catering holiday on one of the most beautiful islands in the world.