Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00
Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Razëm! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Razëm: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Razëm. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

E vendosur në zemër të Alpeve Shqiptare, në mes të atraksioneve turistike të rajonit të Shkodrës, Razem gëzon një pozitë të eshte Kalaja e Rozafës, ku ka edhe një muze të vogël, nga i cili, në majë ju mund të shijoni një pamje panoramike të mahnitshme, Ura e Mesme e ndërtuar në lumin Kir e cila karakterizuar nga 13 harqe me gjatësi totale mbi 100 metra, katedralja e lashtë e Shen Stefanit dhe, për të mos humbur nga pikëpamja natyrore, një vizitë në liqenin e Shkodrës, që është më i madhi i Ballkanit.