Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Radhimë! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Radhimë: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Radhimë. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Një perla e vërtetë e bregdetit qendror jugor të Jonit të Shqipërisë, Radhime është i njohur dhe vlerësuar për plazhet e tij me guralecë që krijojnë një det të qartë dhe kristalor të karakterizuar nga ujëra të ngrohta për shumë muaj të vitit. Fshati është i zhytur në një atmosferë të qetë ku mund të shijoni pamje të bukur dhe perendime djelli  me ngjyra që bëjnë një natë në plazh një moment emocionues dhe të papërsëritshëm, si dhe një shëtitje romantike përgjatë rrugëve të qytetit.