Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00
Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Qeparo! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Qeparo: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Qeparo. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Qyteti i vogël i vendosur në pjesën jugore të Shqipërisë qëndron drejtpërdrejt në det në shtrirjen e bregdetit midis Porto Palermo dhe Borsh. Karakterizohet nga plazhet me guralecë dhe një det kristalor që u pëlqen notarëve me një fund me rërë, Qeparo ka një pjesë të lashtë, tani të pabanuar, me shtigje të shtruara me gurë, si dhe shtëpitë e rrënuara, të arritshme në majë të kodrës nga e cila gëzon një pamje të pavlefshme. Për të vizituar edhe plazhet e shijshme në këtë zonë.