Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00
Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Orikum! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Orikum: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Orikum. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Një qytet i vogël në jug të Shqipërisë i njohur për plazhet e saj të mrekullueshme me guralecë të imët dhe për pasurinë e saj historiko-arkitektonike, siç mund të shihet nga eshtrat e kishave bizantine që mund të vizitohen në atë zonë. Një destinacion që nuk është veçanërisht popullor me turizmin masiv, Orikumi ka ruajtur frymën e tij origjinale karakterizuar nga ritme të ngadalta dhe të relaksuara, të cilat vetëm kohët e fundit kanë hapur rrugën për hapjen e bareve dhe restoranteve të hapura deri vonë. Sigurisht që është një bazë e shkëlqyeshme për ata që dëshirojnë të kalojnë një pushim për shkak të afërsisë me malet e Karaburunit, por gjithashtu mund të kënaqin nevojat e një festë më të shkëlqyeshme falë afërsisë së kryeqytetit Vlorë.