Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Oferta Verore 2019

Per sezonin e veres 2019 prenoto pushimet e tua me Albaniatravel.com: operatoret tane do tju japin te gjitha informacionet e nevojshme per te zgjedhur me se miri vendin se ku do ti kaloni pushmet tuja ne destinacionin me trendi (IN) te vitit. Shqiperia i ofron turisteve nje vije  bregdetare te gjere dhe te larmishme ,qe shtrihet nga veriu ne jug te vendit ,me plazhe te shumta e te  virgjera te nje bukurie qe te lene  pa fryme. Ne shume pak dite eshte e mundur te vizitosh te gjithe Shqiperine:nje vend me te cilin dashurohesh,nje pjese e vogel e Mesdheut ,aty ku natyra  e virgjer dhe misteret historike- kulturore kombinohen duke krijuar nje pejsazh te vecante dhe  unik.