Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Harta e ofertave speciale në Shqipëri

BERAT DURAZZO GJIROKASTER SARANDE MONTENEGRO ALBANIA CORFU'

Last minute në Shqipëri

Pushimet po afrohen dhe ju nuk dini ku të shkoni ende? Nuk ka asgjë më të mirë se sa të shfletoni katalogun e Last Minute në AlbaniaTravel.com. Vetëm disa klikime do të gjeni shumë oferta për pushime, për të shijuar verën tuaj në një det të kristaltë dhe të qartë, vetëm disa kilometra larg Italisë. Çdo javë AlbaniaTravle.com zgjedh shumë oferta Last Minute dhe garanton çmimin më të ulët në internet, pa asnjë tarifë rezervimi!