Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Tirana Himare Sarande Ksamil Berat Fier Pogradec Durazzo Permet Elbasan Scutari Theth Velipojë Lezhe Qerret Golem Gjirokaster Valona Coriza Croia Diber Dhermi Borsh Shengjin Orikum Radhime Qeparo Porto Palermo Shkembi Kavajes MONTENEGRO ALBANIA CORFU'

Hotele në Shqipëri

Choose from over 300 Albania hotels, 5 star, 4 star and 3 star hotels on the beach, with swimming pool and spa. Plan your holiday 2018 in the finest hotels for an unforgettable summer. Compare guest reviews, enjoy the photos and book your dream holiday with just a few, simple clicks. If you are interested in all-inclusive, special offer hotels, please click on the recommended hotels section below. For Luxury and Boutique hotels in Albania, visit our dedicated catalogue. If you cannot decide between the proposals on offer, then feel free to contact our Albania specialists for expert advice. Our team can assist in finding the perfect solution, whether it be a rural retreat, family and children oriented fun or a much deserved wellness spa.