Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Hotel in Durres

Rezervoni festën tuaj në Durrës tani: shihni propozimet e përzgjedhura posaçërisht nga AlbaniaTravel.com në këtë qytet të mrekullueshëm të Shqipërisë që ndodhet në detin Adriatik dhe që është shumë popullor në verë për vendndodhjen e saj, bukurinë e detit dhe plazhet e pajisura , për kuzhinën e saj të shkëlqyer dhe për shumë atraksione turistike që u ofron vizitorëve nga e gjithë bota. Në Durrës ju do të gjeni lehtësira të shumta veçanërisht të përshtatshme për ata që kalojnë pushimet e tyre me familjet e fëmijëve të të gjitha moshave.