Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

BIZNESI I HOTELIT

A po planifikoni një udhëtim biznesi në Shqipëri? Ne ju ofrojmë hotelet më të mira të biznesit për të garantuar një nivel shërbimi të përshtatshëm për çdo lloj evenimenti: konferenca, konventa, prezantime, stimuj, darka gala dhe shumë më tepër.

Hotelet që kemi zgjedhur janë të pajisura me:

  • Dekor modern dhe dhoma të rehatshme
  • Pa pagesë Wi-Fi
  • Pritja e hapur 24/24
  • Kongresi Qendra / Dhoma e Konferencave / Tarraca për darka apo aperitivë
  • parking
  • restorant
  • dhe shumë shërbime të tjera