Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Dhërmi! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Dhërmi: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Dhërmi. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Fshati i vogël ndodhet në jug të Shqipërisë në shpatet e maleve Cerauni, në rrethin e Vlorës karakterizohet me arkitekturë guri tipike të zonës, të cilat gjithashtu u mbajtën nga ndërtesat e fundit të hoteleve për të mos e ndryshuar këtë veçori të vendit. Pranë ju mund të vizitoni shumë kisha dhe manastire, por forca është padyshim peizazh bregdetar që ofron vizitorëve plazhe të gjata të zhavorrit të bardhë zbutur nga një det kristalor. Dhermi është i njohur dhe vlerësuar nga të rinjtë për natën e gjallë të saj.