Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00
Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Borsh! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Borsh: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Borsh. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Borshi eshte nje Fshati i vogël bregdetar i Rivierës Shqiptare i cili ndodhet  vetem pak kilometra nga kryeqyteti Vlores.Borshi  është i famshëm sepse i  ofron vizitorëve plazhin më të gjatë të detit Jon, i cili arrihet nëpërmjet një rruge të ngushtë mes aromes se ullinjve: 7 kilometra të mbushura me hotele , restorantet dhe klubet te ndertuara kohet e fundit që së bashku me mikpritjen e popullatës lokale dhe bukurinë e Borshit e kanë përcaktuar atë si një nga destinacionet turistike më popullore dhe më të njohura të momentit. Mos humbisni një vizitë në kështjellën e Borshit, e vendosur jo shumë larg qendrës së qytetit.